alle projecten

lopend

2023 | gemeente Tilburg | cultuurplan 205-2028 | adviseur & schrijver

2023 | Het PON-Telos | versterken team cultuur | adviseur-onderzoeker

2022-2023 | Mirte van Duppen, AgriValley | redacteur

2022-2023 | Kunstloc Brabant | adviseur & schrijver verbinding politiek & veld

2022-2023 | Radboud Universiteit. Faculteit der Letteren | docent Cultuur & Politiek en scriptiebegeleiding

2023 | gemeente ‘s-Hertogenbosch | adviseur cultuurscan van de stad

2023 | Meet Me at the Lighthouse. Literatuurfestival Schiermonnikoog | zakelijk leider & programma

doorlopend

2019 – heden | gemeente Nijmegen | adviseur commissie Groei.

2016 – heden | Raad voor Cultuur | adviseur letteren & voorzitter commissie letteren

2022 – heden | Music Hub Brabant | bestuurslid

afgerond

2022 | Amsterdams Fonds voor de Kunst | interim hoofd afdeling woordkunst, cultuurmakers & cultuureducatie

2022 | Meet Me at the Lighthouse. Literatuurfestival Schiermonnikoog | kwartiermaker & zakelijk leider

2022 | Kunstloc Brabant | Redactie Waarde van Cultuur 2022

2022 | Het PON-Telos | lid klankbordgroep Cultuurmonitor Gelderland